Karekietpark 22

1444 HV Purmerend

0299 - 436402

maandag t/m vrijdag

Elke donderdag

Van 19:00 uur t/m 00:00 uur

Inschrijving en vrijwilligers bijdrage versie 2024

Nieuwe Leden

Biljartvereniging BV Waterland is altijd op zoek naar nieuwe leden. Heeft u interesse en wilt u graag vrijblijvend meer weten over de mogelijkheden, klik dan aan het eind van deze pagina op de knop info en vul het formulier in. Onze secretaris neemt dan contact met u op. 

Natuurlijk bent u ook van harte welkom om eens te komen kijken op donderdagavond van 19:00 uur t/m 00:00 uur.

Indien u reeds besloten heeft lid te willen worden van onze vereniging, dan kunt u onderaan de pagina zich aanmelden door op de knop “aanmelden” te klikken en het formulier in te vullen. Onze secretaris neemt daarna contact met u op om de laatste details te bespreken.

Lidmaatschap:

Biljartvereniging BV Waterland hanteert voor haar leden een bedrag van € 192,= per contributiejaar (€16,00 per maand) en loopt van 1 januari tot en met 31 december.Indien wordt deelgenomen aan één of meerdere persoonlijke kampioenschappen, worden de deelname kosten separaat in rekening gebracht.

De club organiseert ieder biljartseizoen onder auspicien van de KNBB-NHM een Districts- of gewestelijke finale en daarnaast vinden er in het biljartseizoen Districts voorwedstrijden plaats.

Dit betekent dat de leden ongeveer 2 tot 3 keer per seizoen moeten arbitreren tijdens de voorwedstrijden en de te organiseren finale.

Districts- en gewestelijke finales vinden plaats in het weekend en worden over 2 dagen verspeeld (overdag).

Omdat de club finales en voorwedstrijden heeft beschikt de club over een clubtenue en deze bestaat uit een zwarte pantalon, een donkerblauw overhemd met logo, zwarte sokken en zwarte schoenen.

Welkom bij BV Waterland

BV Waterland wil u van harte welkom heten bij deze gezellige biljartvereniging. Wij hopen dat u naar aanleiding van het bezoek aan onze website uw interesse is gewekt om lid te worden van onze vereniging, als dit inderdaad het geval is neem dan contact op met een van de bestuursleden of kom vrijblijvend langs op de donderdagavond om nader kennis te maken en eventueel vragen van u te beantwoorden.

Nieuwe inschrijving

U kunt zich via dit formulier direct inschrijven als adspirant lid, maar een kennismaking vooraf op onze clubavond stellen wij zeer op prijs Om u als adspirant lid bij BV Waterland aan te melden hebben wij gegevens van u nodig. Als u het inschrijf formulier gedownload heeft moet u het volledige formulier invullen en het ondertekenen, u kunt ook het online formulier invullen.

Contributie

De betaling van de contributie is uw eigen verantwoordelijkheid. U kunt bij inschrijving de contributie en (eenmalig) het inschrijfgeld direct zelfstandig overmaken op rekeningnummer NL92 RABO 0374 8563 54 ten name van Biljartvereniging Waterland onder vermelding van naam en voorletters van het lid. De contributie bedraagt voor het seizoen 2024 € 16,00 per maand. U kunt de contributie per maand, per kwartaaal of per jaar betalen.

Opzegging

Opzegging van het BV Waterland lidmaatschap dient, conform de KNBB-richtlijnen, voor 1 januari plaats te vinden. Zonder bericht wordt na 31 december het BV Waterland lidmaatschap automatisch verlengd voor één jaar. Opzegging kan alleen geschieden door een email te sturen naar ledenadministratie@bvwaterland.nl

Overschrijving naar een andere biljartvereniging

Voor het overschrijven naar een andere biljartvereniging dient eveneens het BV Waterland lidmaatschap worden opgezegd. Wanneer de volledige contributie bij BV Waterland en eventuele andere verplichtingen in het lopende seizoen zijn voldaan en ontvangen kunt u overschrijven naar een andere biljartvereniging.